Salg og leveransevilkår

1. Generelt

Vennligst les nøye gjennom kjøps- og leveransevilkårene da de inneholder viktig informasjon.

Som bruker av Aquagroup.no (heretter «nettsiden») må du være kjent med og godta følgende vilkår og betingelser. Dersom du legger inn en bestilling i nettbutikken, samtykker du til å overholde disse vilkårene og betingelsene.

Har du spørsmål om Aquagroup.no kan du ta kontakt med vår kundeservice på e-post: post@aquagroup.no.

Denne nettsiden eies og drives av Aqgroup as, Bjørnsons gate 34, 2003 Lillestrøm, Norge, Selskapets organisasjonsnummer er 928 696 669.

Aqgroup as forbeholder seg retten til å endre, justere eller trekke tilbake nettsiden og disse kjøps- og leveransevilkårene, etter skjønn og uten videre informasjon.

De kjøps- og leveransevilkårene som var gyldig på tidspunktet for bestillingen er gjeldende for bestillingen, også dersom det gjøres endringer til vilkårene i etterkant av bestillingstidspunktet. Disse kjøps- og leveransevilkårene blir tolket i samsvar med og skal reguleres etter norsk lovgivning.

Nettsiden inneholder også lenker som fører til andre hjemmesider (slik som ordresporing), som ikke drives av Aquagroup AS. Aquagroup AS  har ingen kontroll over disse hjemmesidene og påtar seg ikke ansvaret for disse, eller for eventuelle ulemper som kan oppstå fra ditt bruk av disse sidene.

2. Personvernpolicy

Du kan lese vår personvernpolicy her. Denne personvernpolicyen forteller hvordan vi innhenter, benytter, vedlikeholder og offentliggjør informasjon fra deg. Denne personvernpolicyen gjelder for nettsiden og alle produkter og tjenester vi tilbyr.

3. Avtalen

For å legge en bestilling på nettsiden må du være over 18 år og bosatt i Norge. Du må også oppgi en leveringsadresse og kontaktopplysninger (som e-postadresse og mobilnummer/ telefonnummer). Dette kan enten gjøres før bestilling plasseres eller ved slutten av kjøpet.

Varer som legges i handlevognen er ikke reservert før bestillingen er plassert og bekreftet av Aquagroup as, gjennom en ordrebekreftelse som sendes til din e-postadresse.

4. Avtaleinngåelsen

Når det bestilles varer på nettsiden, blir en bindende kjøpsavtale gjeldende når Aquagroup as har bekreftet bestillingen i en ordrebekreftelse sendt til den e-postadressen du har oppgitt.

5. Priser

Alle priser vises i norske kroner (NOK) på nettsiden og vises med inklusive mva.

Aquagroup.no tilbyr ulike fraktmåter, du velger selv mellom disse i kassen når du plasserer ordren. Enkelte fraktmåter er kun tilgjengelige for enkelte postnummer, eller har begrensninger på vekt/volum. Det vil også variere hvilke frakter du har tilgang til alt etter om du er registrert som privatkunde eller bedrift. Husk å bruke korrekt adresse og postnummer på leveringsadressen din.

Faktura- eller andre gebyrer påløper ikke, dersom betaling skjer innen betalingsfrist.

6. Rabatter og kampanjekoder

Aquagroup tilbyr av og til tilbud og rabatter, med eller uten kampanjekoder. Tilbud og rabatter med kampanjekoder er generelt til engangsbruk, og når koden har blitt benyttet vil den bli deaktivert og ikke lenger være gyldig.

Tilbud og rabatter kan ikke tillegges en bestilling etter at den har blitt bekreftet, derfor må du forsikre deg om at rabatten har blitt registrert før du bekrefter og betaler din ordre. Badehette.no tar ikke ansvar for rabattkoder eller kampanjer som publiseres på eksterne nettsider.

Aquagroup forbeholder seg retten til når som helst å kunne trekke tilbake et tilbud eller en kampanjekode.

7. Betaling

Betaling kan gjennomføres mot kortbetaling via Stripe, Vipps eller faktura. Betalingsbetingelser faktura er 10 dager for private, 14 dager for idrettslag og 30 dager for offentlige.


8. Levering og frakt

Leveringstiden varierer ut i fra valgt fraktmåtene og på hvor i landet pakken skal sendes. Lagerførte varer sendes normalt innen 4-6 dager, fjernlager sendes 10-14 dager og bestillingsvarer slik som badehetter, banetau mm sendes innen 3-4 uker.

Etter at varen sendes fra oss vil kunden motta en sendingsbekreftelse. Dersom det oppstår endringer i levering vil kunden motta en epost om dette.

Frakt faktureres etter faktiske kostander, og pris som er oppgitt i tilbud er et estimat. 

Uavhentede pakker
Posten sender ut melding om ankommet pakke straks den ankommer ditt lokale postkontor. Deretter sendes det en påminnelse om uavhentet sending etter 7 dager. Dersom pakken ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til oss. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen.

Du vil da bli belastet et gebyr på Kr 300,- Veier pakken over 10 kg vil du bli fakturert Kr. 500,-. Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt Badehette.no behandling av saken.

9. Bytte og retur

Det er 14 dagers angrerett. Kunden betaler returfrakt. Dersom hele ordren blir returnert til oss vil den opprinnelige frakten bli kreditert. Er det kun deler av ordren som kommer i retur krediterer vi ikke den opprinnelige frakten. Varen må være ubrukt og pakkes i originalemballasjen med varelappen på.

OBS! Spesialproduserte varer tas ikke i retur. Eksempel på spesialproduserte varer: Banetau, ting med trykk (vendeflagg,badehetter o.l)

 


Tilbakebetaling:

Faktura vil annulleres ved retur av alle varene på ordren. Er det kun deler av ordren som blir returnert trekker du ifra kreditnotabeløpet på den originale fakturaen.

Har du problemer? Ta kontakt med vårt kundesenter på post@aquagroup.no.

10. Reklamasjon:

Intet kjøp er avsluttet før du som kunde er 100% fornøyd. Når du handler hos Badehette.no skal du alltid kunne føle deg trygg.

Har du vært uheldig å motta en vare fra oss som det er noe feil med eller ønsker du å reklamere på en vare kjøpt hos oss?

Send oss en epost til post@aquagroup.no hvor du tar med følgende informasjon:

Kundenummer
Ordrenummer
Varenummer på varen

Bilde av feil/deffekt vare

Beskrivelse av reklamasjonen

Plukkfeil/feil vare levert:

Fra tid til annen kan det hende at lageret kan sende ut feil vare, dette kan skyldes at vår leverandør har sendt oss feil vare, eller at det er plukket på feil lokasjon hos oss.

Dersom du har fått feil vare levert, dvs. mottatt en annen vare en den du bestilte, ber vi deg ta kontakt med oss på epost til post@aquagroup.no

Vare manglet i forsendelsen:

Mangler du en eller flere varer i forhold til ordre-/leveringsbekreftelsen og dette ikke er for at du har en restordre liggende, har vi egne rutiner for hvordan vi håndterer dette. Send en e-post til post@aquagroup.no Det er fint om denne e-posten inneholder følgende informasjon:

Kundenummer
Ordrenummer
Varenummer på varen som mangler

Vårt lager vil deretter jobbe med å finne ut hva som har skjedd, og rette opp feilen. Beklager så mye.

Dette sier loven:

Forbruker
For privatpersoner gjelder forbrukerkjøpsloven. Loven sier at kjøper må gi selger beskjed om mangelen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den. Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, mister man retten til reklamasjon. Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan du som forbruker holde kjøpesummen tilbake, kreve retting eller omlevering eller heve kjøpet/få ny tilsvarende vare tilsendt.

Bedrifter
Bedrifter har avkortede reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3)  Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler. Bedrifter skal undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Bedrifter skal også undersøke om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Ved forsinkelse må krav rettes til selgeren innen rimelig tid.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Ved feil på salgsgjenstanden som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes bedriften eller forhold på bedriftens side, har selger ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når selger foretar retting eller omlevering, kan ikke kjøper gjøre ytterligere reklamasjonskrav gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen åtte virkedager regnet fra levering.

Kjøper forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Kjøper skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er stemmer med ordren. Avvik må reklameres senest åtte dager etter mottatt vare.

11. Forsinket levering

Dersom Aquagroup as ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Aquagroup AS.

Hvis Aquagroup as må rette opp eller levere varen på nytt og dette medfører at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgers regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på å rette opp feilen eller levere på nytt for samme mangel.

Dette gjelder ikke for bedrifter med mindre Aquagroup as har med vilje opptrådt grovt uaktsomt og derfor forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

12. Salgspant

Aquagroup as har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

13. Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Badehette.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser aquagroup eller aquagroup sine samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Aquagroup as.no sin side.

14. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtar at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i forbrukerkjøpsloven.

15. Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår som følge av endringer i lovgivningen.

16. Force majeure

Hvis Aqgroup as  blir utsatt for force majeure, det vil si hvis vi eller samarbeidspartnerne våre blir utsatt for eksempel brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, naturkatastrofer, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt har Aqgroup as rett til å stoppe sine forpliktelser overfor kundene i opptil to måneder, og etter denne perioden har begge parter rett til å heve avtalen uten å måtte betale skadeerstatning.

17. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Aqgroup as følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler.