Aquagroup jobber for et bedre miljø

Miljø og bærekraft er viktige temaer i dagens samfunn, og stadig flere bedrifter innser betydningen av å ta ansvar for miljøet og fremme bærekraftig utvikling. Vår bedrift er opptatt av å være en del av løsningen, og vi har derfor tatt en rekke tiltak for å redusere vår påvirkning på miljøet og fremme bærekraftig utvikling.

Vi har implementert en rekke tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning, blant annet gjennom reduksjon av avfall og bruk av fornybar energi. Vi har også gjennomført en rekke tiltak for å sikre at våre produkter og tjenester er så miljøvennlige som mulig, fra produksjon og emballasje til distribusjon og bruk.

Vi tror at bærekraftig utvikling er avgjørende for en sunn økonomi og et rettferdig samfunn, og vi jobber aktivt for å fremme bærekraftige praksiser og teknologier i alle aspekter av vår virksomhet. Vi samarbeider også med våre partnere og leverandører for å øke bevisstheten om viktigheten av bærekraft og for å finne nye måter å redusere vår kollektive miljøpåvirkning på.

Vi er opptatt av å være en del av løsningen, og vi vil fortsette å jobbe hardt for å oppnå våre miljømessige og bærekraftige mål. Vi er takknemlige for våre kunder, ansatte og samarbeidspartnere som støtter våre miljøinitiativer, og vi håper at flere bedrifter vil følge vårt eksempel for å bidra til en mer bærekraftig fremtid.

 

Joseph Gillen
Daglig leder 

FNs bærekraftsmål

Fns bærekraftsmål er en felles handlingsplan for værekraftig utvikling. Medlemsland har forpliktet seg til å omdanne målene til konkrete tiltakt. Det er utarbeidet 17 mål som angår oss alle. Aquagroup jobber aktivit for å påvirke FNs bærekraftsmål på de områdene der vi kan påvirke i leverandørkjeden og blant ansatte. 

Dette er de globale målene Aquagroup kan påvirke mest:

 

3. God helse og livskvalitet

4. God utdanning

5. Likestilling mellom kjønnene

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

13. Stoppe klimaendringer